Skład

Skład Rady trzeciej kadencji (marzec 2016 - marzec 2019)

Przedstawiciele Marszałka:

Patrycja Wojtaszczyk - Kierownik – Koordynator ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi (Sekretarz Rady) - rezygnacja

Katarzyna Moroz-Gołacka - p.o. Kierownika – Koordynatora ds. Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi (Sekretarz Rady)

Bogdan Jankowski - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej - rezygnacja

Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Przedstawiciel Wojewody:

Joanna Wierzbicka - Z-ca Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:

Piotr Adamczyk  - radny (odwołanie)

Włodzimierz Fisiak - radny (za Piotra Adamczyka)

Beata Ozga – Flejszer  - radna

Bożena Ziemniewicz - radna (wiceprzewodnicząca Rady)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: opisy sylwetek     (w hiperłączach):

Grażyna

Busse

 

Halina

Chojnacka

 

Wioletta

Gawrońska

Przewodnicząca Rady

Ewa

Grabarczyk

 

Przemysław

Jagielski

 (w wyniku wyborów uzupełniających)

Iwona

Jaskulska

 

Ewa

Kądziela

 

Mirosław

Kołodziejczyk

Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz

Kowalski

 (rezygnacja)

Józefa Danuta

Majdańska

 

Piotr

Malczewski

 (odwołanie)

Iwona

Mikołajczyk

 

Liliana

Misiak-Kużbik

(w wyniku wyborów uzupełniających)

Michał

Owczarski

 (odwołanie)

Marek

Śmigiel

 

Zbigniew

Świercz

(w wyniku wyborów uzupełniających)

Ewa

Wierzbowska

 


 

Skład Rady drugiej kadencji (styczeń 2014 - styczeń 2016)

Przedstawiciele Marszałka:

Pani Ilona Rafalska - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pani Patrycja Wojtaszczyk - Kierownik – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (sekretarz ŁWRDPP)

Przedstawiciel Wojewody:

Pani Joanna Wierzbicka - Z-ca Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:

Pani Bożena Ziemniewicz - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego (wiceprzewodnicząca ŁWRDPP)

Pani Anna  Rabiega - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pan Danuta Kałuzińska - radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Pan Adam Nowak (wiceprzewodniczący ŁWRDPP)

Pan Józef Kopciuch

Pan Robert Knap

Pan Sławomir Gliński

Pani Józefa Majdańska

Pan Rafał Piekarski

Pan Kamil Sobol (rezygnacja)

Pani Jolanta Woźnicka (przewodnicząca ŁWRDPP)

Pani Ewa Wierzbowska

Pani Sławomira Kamińska-Jakimiak

Pani Małgorzata Majer (rezygnacja) 

Pani Agnieszka Niedźwiedzka (rezygnacja)

Pani Barbara Ligęza

Pan Włodzimierz Ziółkowski

Pani Joanna Jędrzejczak (po rezygnacji p. Majer)

Pani Halina Chojnacka (po rezygnacji p. Niedźwiedzkiej)

Pan Henryk Nowak (po rezygnacji p. Sobola)

 

Skład Rady pierwszej kadencji (listopad 2011-listopad 2013)

Reprezentacja Sejmiku Województwa Łódzkiego:

Danuta Kałuzińska (Wiceprzewodnicząca)

Ilona Rafalska

Marek Mazur

Reprezentant Wojewody:

Joanna Wierzbicka - Z-ca Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Reprezentacja Marszałka:

Patrycja Wojtaszczyk – p.o. Kierownik – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Sekretarz)

Anna Kamińska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Rafał Piekarski (Przewodniczący)

Jolanta Woźnicka (Wiceprzewodnicząca)

Michał Ciepłucha

Grzegorz Andrzej Dębowski

Bogumiła Drozdowska

Krystyna Fuerst

Joanna Jędrzejczak

Barbara Kobacka

Barbara Ligęza

Włodzimierz Magin

Jan Omieciński

Janusz Pacholarz

Włodzimierz Ziółkowski

Andrzej Wiśniewski

 

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl