Wybory do Rady Pożytku w regionie - start!

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ważne terminy:

- zgłaszanie kandydatów: od 26 listopada do 16 grudnia 2015 r

- sprawdzenie zgłoszeń (uzupełnienie formalne): od 17 do22 grudnia 2015 r.

- ogłoszenie listy kandydatów - 23 grudnia 2015 roku

- głosowanie na przedstawicieli organizacji w Radzie: od 24 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. 

Jak zgłaszać kandydatów?

 - poprawne wypełnić kartę zgłoszeniową kandydata

- przesłać ją wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 26. listopada do 16. grudnia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

UWAGA! Każda organizacja może udzielić rekomendacji TYLKO JEDNEMU KANDYDATOWI LUB KANDYDATCE!

Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie.

Co jeśli organizacja rekomenduje więcej kandydatur?
Podczas weryfikacji formalnej organizacja zostanie poproszona o wskazanie TYLKO jednego rekomendowanego kandydata lub kandydatki - pozostałe rekomendacje nie będą uwzględniane.Ogłoszenie i pełna treść uchwały o trybie wyboru członków Rady dostępna jest w BIP
 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl