Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie "Techniki negocjacji i sprzedaży"

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ zaprasza na jednodniowe szkolenie"Techniki negocjacji i sprzedaży".

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w Rawie Mazowieckiej. Szkolenie poprowadzi Tomasz Piotr Sidewicz.

Dlaczego warto być z nami?

• zapoznasz się z metodami prowadzenia sprzedaży z uwzględnieniem zasad negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu,

• nauczysz się jak skutecznie rozmawiać z biznesem.


Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji  i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie terenie powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego           i rawskiego. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy       i wolontariusze organizacji.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/negocjuj-i-sprzedawaj-skutecznie-bezplatne-szkolenie-w-rawie-mazowieckiej

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl