Wyniki konsultacji Programu współpracy na rok 2017

Projekt programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego udostępniony został do konsultacji od 7 października 2016 roku do 21 października 2016 roku.
Konsultacje prowadzone były w formach,
- pisemnej poprzez składnie wypełnionych formularzy osobiście lub pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podane adresy mailowe;
W czasie konsultacji pisemnych wpłynął 1 wypełniony formularz konsultacyjny od 1 organizacji pozarządowej z województwa łódzkiego.
- spotkania i dyskusji o Programie przeprowadzonej 18 października 2016 roku podczas posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z jej członkami.

Wyniki konsultacji w załączeniu.

Zestawienie uwag do programu na 2017 rok

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl