Konkurs na bezzwrotną dotację do 100.000 zł dla organizacji pozarządowych

Jeżeli:
•macie Państwo pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
•macie Państwo ideę, która przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
•macie Państwo innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa;
•jesteście Państwo rewolucjonistą na polu kształcenia ustawicznego;

I chcecie Państwo otrzymać:
•bezzwrotne wsparcie finansowe (średnio ok. 65.000 zł przeznaczone na jeden projekt, wkład własny nie jest wymagany);
•nieodpłatną pomoc w postaci doradztwa, szkoleń eksperckich, konsultacji ze strony  specjalistów itp;
•profesjonalną oraz bezpłatną ewaluację swojego pomysłu innowacyjnego;
•wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania pomysłów;

zapraszamy do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanym przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz umowy nr: POWR.04.01.00-00-I030/15.

Nabór wniosków trwać będzie od 28 listopada 2016r. do dnia 19 grudnia 2016r. do godziny 16:00.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie: www.innowacje.zgd.com.pl

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl