Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na spotkania informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu w ramach RPO WŁ na lata2014-2020 - badania profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek" oraz „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - realizacja świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej oferowanych w ramach RPZ".

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i terminów spotkań w linkach poniżej.


Do pobrania:

Ogłoszenia o konkursach:

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1284-poddzialanie-x-3-1-programy-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-ulatwiajace-powroty-do-pracy-oraz-umozliwiajace-wydluzenie-aktywnosci-zawodowej

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1269-poddzialanie-x-3-2-programy-profilaktyczne-dotyczace-chorob-bedacych

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1296-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-z-poddzialania-x-3-1

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1297-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-z-poddzialania-x-3-2

Plakat 1
Plakat 2

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl