Kampania informacyjno-edukacyjna "Psychoterapia jest dla ludzi"

Łódzka Fundacja Psychoterapii w okresie 17.11.-31.12.2016 r. prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”. Jej głównym celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Ważnym elementem kampanii jest podniesienie wiedzy Polaków na temat psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznych.
Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez szereg różnorodnych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności: nagranie filmu informacyjno-edukacyjnego, prowadzenie akcji promocyjnej na fanpage’u Łódzkiej Fundacji Psychoterapii na Facebooku, czy prowadzenie bloga na stronie internetowej Fundacji: www.terapiapoludzku.org.

W dniu 19.12.2016 r. w godz. 9.00-19.00 w Poradni Salomon w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 125, organizowany jest "Dzień Otwarty" na który Łódzka Fundacja Psychoterapii zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia.

Prowadzona przez Łódzką Fundację Psychoterapii kampania jest elementem zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży                 w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” realizowanego              i finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Spot reklamowy kampanii:
https://drive.google.com/file/d/0B-bSvQykDu_RNXYxZmIyejdsNDQ/view

Do pobrania:

Plakat

Ulotka

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl