Konkurs na udzielenie dotacji

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił w dniu 13 grudnia br. konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
W 2017 roku Województwo Łódzkie przeznaczy 1 mln złotych na renowację zabytków.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków trwa do 20 stycznia  2017 r.


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl