Konkurs na udzielenie dotacji

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   w 2017 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
- organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
- prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury.

Szczegółówe informacje na stronie:
http://www.lodzkie.pl/kultura/aktualnosci/archiwum/otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-kultury,-sztuki,-ochrony-d%C3%B3br-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-2017-rok

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl