Otwarty konkurs ofert

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2017 – 2018.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej na lata 2017 - 2018.

1. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku do godz. 16.00.
 
2. Do dnia 5 stycznia 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8         w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.  O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).


Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl