Otwarty konkurs ofert

Konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadania Województwa Łódzkiego w 2017 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
 
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków, który znajduje się na stronie www.witkac.pl, tytuł konkursu „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa Łódzkiego w 2017 roku”.

Do pobrania:
Ogłoszenie

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl