Otwarty konkurs ofert

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym lub w sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 16.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Podawczego lub sekretariatu Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, pok. 606 (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Do pobrania:
Ogłoszenie II konkursu turystyka i krajoznawstwo
Wzór oferty
Uchwała

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl