Programy przed 2014 rokiem

Rok 2013

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/557/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego 30 października 2012 r. 

Dokument opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 29 listopada 2012r. 

Podsumowanie realizacji Programu w 2013 roku

Wykaz dotacji udzielonych na zadania realizowane w 2013 r.

Rok 2012

Obowiązujący Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 29 listopada 2011 r. Treść uchwały dostępna jest w Dziennikach Urzędowych Województwa Łódzkiego.

Informacja o realizacji Programu.

Opis współpracy

Udzielone dotacje 

Rok 2011

Obowiązujący Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 26 października 2010 r. Treść uchwały dostępna jest w Dziennikach Urzędowych Województwa Łódzkiego.
 
Informacja o realizacji Programu przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego 24 kwietnia 2012r.
Wyniki konkursów  na realizację zadań w 2011r. 
 
Podczas spotkania podsumowującego realizacje programu współpracy w dniu  26 kwietnia 2012r. poprosiliśmy uczestników o ocenę jakości współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym. Ankietę ewaluacyjna wypełniło 27 organizacji. Posumowanie wyników
 

Rok 2010

Program Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 został przyjęty 3 listopada 2009r. Uchwałą nr XLVII/133/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

Informacja o realizacji Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010r. została przyjęta Uchwałą Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl