Program współpracy na 2015

28 października 2014 roku Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił Program współpracy na 2015 rok.

Zarząd Województwa Łódzkiego przeprowadził konsultacje w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Trwały one od 9.09.2014 r. do 30.09.2014 r. W ich trakcie nie wpłynęły żadne uwagi do zaproponowanego projektu dokumentu.

 

Program w formacie doc

Program w formacie pdf

Program w dzienniku urzędowym województwa

 

Informacja o realizacji Programu

Dotacje udzielone w otwartych konkursach ofert

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl