Mieszkańcy łódzkiego zdecydowali! Znamy wyniki głosowania w 1. edycji BO SWŁ.

Dla przypomnienia – w tym roku mieszkańcy i mieszkanki łódzkiego mieli do rozdysponowania
5 000 000,00 zł (po 1 000 000,00 zł w każdym z 5 subregionów), a mogliśmy wybierać spośród 209 zadań.

W ramach pierwszej edycji BO SWŁ oddano 102 062 głosy z czego:

- do urn wrzucono 67 353 kart (co stanowi 65,99% ogółu kart),

- pocztą przesłano 895 kart (0,88%),

- internetowo głos oddano 33 814 razy (33,13%).

Mieszkańcy województwa łódzkiego przyznali zgłoszonym zadaniom łącznie 353 391 punktów.

Mieszkańcy wybrali do realizacji 32 zadania, które zostaną zrealizowane w 2018 r.

Są to zadania m.in. z zakresu:

  • sportu (np. publikacje, zawody),
  • kultury (np. festiwale, promocja czytelnictwa, rekonstrukcja bitwy pod Strzemeszną),
  • zdrowia (np. wsparcie psychologiczne dla małych pacjentów onkologicznych),
  • polityki społecznej (np. szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych
    i adopcyjnych),
  • poprawa bezpieczeństwa (np. sprzęt dla ratowników wodnych z nad Zalewu Sulejowskiego; budowa ciągu pieszo-rowerowego, zajęcia edukacyjne dot. bezpieczeństwa nad wodą),
  • promocji województwa (np. Opoczyńska Płytka - promocja gospodarcza regionu).

Zbudujemy dla Państwa siłownie plenerowe, integracyjny plac zabaw i nie tylko. Wśród wybranych zadań znalazły się również propozycje dla seniorów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców województwa łódzkiego oraz liczbą punktów przyznaną wszystkim zgłoszonym propozycjom.

 BO-GraFIKA

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl