Konkurs z zakresu kultury fizycznej na rok 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, napowierzenierealizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej na rok 2018.

Do pobrania:

1. Treść ogłoszenia i karta oceny formalnej

2. Uchwała

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl