Relacja z Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

W dniu 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.


Forum otworzyła odpowiadająca w Zarządzie Województwa Łódzkiego za fundusze unijne Joanna Skrzydlewska, witając zgromadzonych w imieniu Marszałka Witolda Stępnia i swoim własnym. Joanna Skrzydlewska zachęcała do startowania w konkursach, w których beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, zaznaczając, iż w tym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych.


Przybyłych powitały również Katarzyna Moroz-Gołacka pełniąca obowiązki koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Wioletta Gawrońska przewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Harmonogram konkursów na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zaprezentowany w pierwszej części spotkania. Prezentacja uwzględniała wybrane konkursy, w których projekty mogłyby składać organizacje pozarządowe (pobierz prezentację).

Do startu w konkursach zachęcali również przedstawiciele Stowarzyszenia MONAR Joanna Nowak i Piotr Adamiak, którzy przedstawili swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące realizowanych przez Stowarzyszenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.


Po przerwie p. Ewa Wierzbowska członek Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła zagadnienia związane z powoływaniem i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym materiałem oraz informacją o ogłoszonych wyborach uzupełniających do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z programem Forum przyjrzeliśmy się również różnym formom partycypacji społecznej wykorzystanym przez Miasto Łódź podczas procesu rewitalizacji (pobierz prezentację).

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl