Zaproszenie na szkolenie

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na szkolenie "Komunikacja i praca w zespole". Szkolenie poprowadzi Mateusz Stasiak.

Termin: 16 lutego (czwartek) – 17 lutego (piątek)., godz. 9-17

Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

1. Rodzaje zespołów – co chcemy tworzyć

2. Specyfika komunikacji – jak się porozumieć

3. Zagrożenia komunikacyjne – kiedy mamy kryzys

4. Ćwiczenia dotyczące pracy zespołowej z analizą

5. Narzędzia związane z komunikacją w zespołach

6. Testowanie kompetencji jednostek w zespole (m.in. silne strony i role
grupowe)

7. Kompetencje i doświadczenie jednostek, a wynik organizacji – obserwacje

8. Cykl Deminga jako przykład struktury wpływającej na efekty i pracę

9. Testowanie 6W

10. Celowość pracy zespołów

11. Archetypy zespołów oraz dodatkowe dynamiki pracy zespołów

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

1. Praktyczne szkolenie, podczas którego poznasz konkretne narzędzia wspierające działanie         i zarządzanie zespołem – testowania, doświadczania i poszukiwania tego, co możesz wdrożyć w swoim zespole

2. Czas do przemyślenia i uporządkowania zakresu komunikacji i elementów zarządzania małymi zespołami podmiotów ekonomii społecznej

3. Inspiracja do zmiany, eksperymentowania z nowymi strukturami i narzędziami, wyznaczaniem wyzwań i zadań dla zespołów

4. Podzielimy się dobrymi praktykami i błędami, które są realizowane („lepiej uczyć się na błędach   i sukcesach innych”)

5. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę  Efektywny zespół. Jak razem osiągnąć więcej? Strategie budowania silnego zespołu

Więcej informacji o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej Centrum KLUCZ:
www.inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/komunikacja-i-praca-w-zespole-bezplatne-szkolenie-w-lodzi


Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl