Konkurs ofert ZWŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację Działania 2 pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty” zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym

Przedmiotem konkursu jest Działanie 2 „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty”, które oferuje przeprowadzenie warsztatów psychologicznych obejmujących łącznie 4 obszary, takie jak:

-Obszar 1 Emocje - pogłębianie wiedzy o emocjach, w tym rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami (np. lękiem, złością).
-Obszar 2 Komunikacja interpersonalna - rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
-Obszar 3 Stres - stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.
-Obszar 4 Poczucie własnej wartości - odnajdywanie i wzmacnianie zasobów intrapsychicznych, utrzymywanie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Celem Działania 2 jest kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Działanie jest skierowane do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2017 r., godz. 16.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Formularz oferty

Program

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl