Konkurs ofert ZWŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja – porozmawiajmy o niej”,  zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym

Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja - porozmawiajmy o niej”, które obejmuje realizację w miesiącu kwietniu 2017 roku działań skierowanych do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obchodami „Światowego Dnia Zdrowia”, wyznaczonego przez Światową Organizację Zdrowia na  dzień 7 kwietnia b.r. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest        w tym roku depresja.

Celem zadania jest edukacja i zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym poprzez zorganizowanie porad psychologicznych.

Działania w ramach konkursu polegać mają na przeprowadzeniu konsultacji psychologicznych oraz na upowszechnieniu przez Realizatora na własnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacji na temat problematyki depresji (zapobiegania, wykrywania) w oparciu o dostępne materiały WHO.
Populacja objęta zadaniem to dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2017 r., godz. 16.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Formularz oferty

Ramowy projekt umowy

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl