Nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

Zarządu Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 58/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz przyjęcia Regulaminu SRSWŁ określającego sposób powoływania jej członków, organizację oraz tryb działania, ogłasza nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

Rada będzie organem opiniująco - doradczym oraz konsultacyjnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.


Kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego mogą zgłaszać następujące podmioty z terenu województwa łódzkiego:•Gminne/Miejskie Rady Seniorów;
•Uniwersytety Trzeciego Wieku;
•Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
•Organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób starszych;
•Niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, prowadzonych przez samorząd itp.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać składając lub wysyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wraz z co najmniej 2 rekomendacjami dla kandydata ubiegającego się o członkostwo w SRSWŁ, od różnych instytucji/organizacji  w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej     w Łodzi oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r., do godz. 16.00) na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej    w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź (sekretariat pok. nr 17, I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego”. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod nr tel.:
042 203-48-27 oraz 042 203-48-30.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl