Konkurs ofert ZWŁ

W dniu 14 lutego b.r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Ruszaj się dla zdrowia”.
Przedmiotem konkursu jest zadanie, które obejmuje zorganizowanie w czterech miejscowościach województwa łódzkiego, tj. w: Spale, Zduńskiej Woli, Konstantynowie Łódzkim, Skierniewicach,      z uwzględnieniem przebiegu trasy Łódzkiego Szlaku Konnego:
a) zajęć teoretycznych i praktycznych z instruktorami Nordic Walking polegających m.in.
• na nauce w zakresie: prawidłowego używania kijków, doboru kijków, techniki prawidłowego chodzenia, edukacji zdrowotnej dotyczącej korzyści wynikających z aktywności fizycznej i regularnych ćwiczeń, w tym z uprawiania Nordic Walking, przekazania informacji w zakresie wskazań i przeciwskazań uprawiania tej formy aktywności fizycznej,
• przeprowadzeniu rozgrzewki dla uczestników zadania.
b) spaceru/przemarszu z instruktorami Nordic Walking w plenerze z kijkami.

Głównym celem organizacji przedsięwzięcia jest ukazanie pozytywnych dla zdrowia aspektów płynących z uprawiania aktywności fizycznej, jak również zaangażowanie uczestników w działania prozdrowotne i zachęcenie do dbania o zdrowie, w tym przede wszystkim do aktywności fizycznej    i jednocześnie do pogłębiania wiedzy na temat korzyści wynikających z regularnych ćwiczeń.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:
Podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916, z 2016 r., poz. 2003) w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), określone w art. 3 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916, z 2016 r., poz. 2003).

Termin złożenia oferty: do dnia 1 marca 2017 roku do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują na stronie:

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/konkursy/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego lub na BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce konkursy.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl