Spotkanie informacyjne - Poddziałanie X.3.3 Profilaktyka wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie X.3.3 Profilaktyka wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy”.

W czasie spotkania przedstawione zostaną założenia ogłoszonego w dniu 14 lutego 2017 r. konkursu, w tym omówiony zostanie regulamin, kryteria wyboru projektów oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie.

O środki na realizację projektów ukierunkowanych na poprawę wykrywalności raka piersi oraz raka szyjki macicy (np. działania informacyjno – edukacyjne, szkolenia) aplikować mogą m.in. przedstawiciele samorządów, podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, czy podmioty ekonomii społecznej.
Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach oraz miejscowościach w godz. 09:15 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:00):
•    Łowicz: 28 lutego 2017 r. – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;
•    Bełchatów: 2 marca 2017 r. – Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
•    Łódź: 3 marca 2017 r. – Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, Łódź – XVII piętro.
Spotkania informacyjne poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Sieci PIFE działającej na terenie województwa łódzkiego oraz przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1518-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-x-3-3-profilaktyka-wykrywania-raka-piersi-i-raka-szyjki-macicy.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1514-poddzialanie-x-3-3-dzialania-uzupelniajace-populacyjne-programy-profilaktyczne-w-kierunku-wczesnego-wykrywania-nowotworu-jelita-grubego-piersi-i-szyjki-macicy.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl