Konsultacje „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018” zakończone

W dniu 28 lutego 2017 r. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

W ramach konsultacji:

  •  W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego uwagi do zapisów Regulaminu przedstawiło czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego (patrz galeria).
  •  Przedyskutowano zapisy Regulaminu z członkami Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas posiedzenia w dniu 28 lutego 2017 r.
  •  Wpłynęły uwagi od jednej organizacji (formularz przesłano droga elektroniczną).

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na www.ngo.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później do 30 marca 2017 r.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl