Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez RCPS

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku (Działania na rzecz osób starszych).
 
Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10.03.2017 r. do 17.03.2017 r. (okres 7 dni) w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,             (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8-16.
 
Lista podmiotów
________________________________________
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2017 r.
 
Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10.03.2017 r. do 17.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 31) w godzinach 8-16.
 
Lista podmiotów
________________________________________
W ramach ogłoszonego w 2017 r. drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych - brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach
________________________________________
W ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.  brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl