Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez RCPS


Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego  z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 13.03.2017 r. do 20.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 47) w godzinach 8.00-16.00.

Lista podmiotów


Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku (Działania z zakresu pomocy społecznej).

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 13.03.2017 r. do 20.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8-15.30.

Lista podmiotów


Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl