Dotyczy pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej

W ramach ogłoszonego w 2017 r pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl