13 posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najważniejszym punktem 13 posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego była problematyka wkładów własnych jakie organizacje muszą zapewnić aplikując       o środki Samorządu Województwa Łódzkiego. Omawiano także zeszłoroczne konkursy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Wręczono powołania pięciu nowym członkom rady. Zostali nimi: Anna Mroczek (przedstawiciel marszałka WŁ), Liliana Misiak-Kuźbik, Przemysław Jagielski i Zbigniew Świercz (przedstawiciele organizacji pozarządowych) oraz Włodzimierz Fisiak (przedstawiciel sejmiku WŁ).

W obradach uczestniczyła Joanna Skrzydlewska, członek zarządu WŁ.
- Rada to ważne dla zarządu województwa ciało konsultacyjne, które ma prawo zabierania głosu     w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ponadto opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych. To taka reprezentacja, zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządu naszego województwa. Zarząd ceni sobie merytoryczne wsparcie tej społecznej instytucji – powiedziała nam Joanna Skrzydlewska.

Kadencja Rady trwa 3 lata a działanie w niej jest nieodpłatne. Członkowie rady wskazywani przez organizacje pozarządowe mają silną legitymację swojego środowiska do reprezentacji, gdyż każdy z nich musiał zaprezentować rekomendację od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego.

Zapoznaj się z sylwetkami członków Rady

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl