Wyniki konsultacji projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018


Konsultacje przeprowadzono w formie:

  • Pisemnej poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacyjnego.

Z tej formy zgłaszania uwag skorzystała jedna organizacja pozarządowa, która zgłosiła 11 uwag     do projektu uchwały.

  • Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji, które odbyło się 23 lutego 2017 r.          w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyło 4 przedstawicieli 3 organizacji pozarządowych, zgłoszono 2 uwagi.

  • Konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu dnia     28 lutego 2017 r.

Zgłoszono 6 uwag do projektu uchwały.


Załączniki:
1.    Protokół ze spotkania konsultacyjnego.
2.    Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl