Wyniki konkursu Zarządu Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 510/17 z dnia 26.04.2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w    art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie,  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej     
niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu
III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu
(tj. w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej      w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.47).

Wyniki konkursu

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl