Program na 2011 rok

Obowiązujący Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 26 października 2010 r. Treść uchwały dostępna jest w Dziennikach Urzędowych Województwa Łódzkiego.
 
Informacja o realizacji Programu przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego 24 kwietnia 2012r.
Wyniki konkursów  na realizację zadań w 2011r. 
 
Podczas spotkania podsumowującego realizacje programu współpracy w dniu  26 kwietnia 2012r. poprosiliśmy uczestników o ocenę jakości współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym. Ankietę ewaluacyjna wypełniło 27 organizacji. Posumowanie wyników

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

powered by fox contact

Polecane Serwisy

 

www.lodzkie.pl www.bip.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl

                                                     

www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl