Przydatne strony

Poniżej prezentujemy adresy stron, których lektura może być pomocna dla wszystkich zainteresowanych problematyką tzw. trzeciego sektora. Odnośniki zostały podzielone wedle obszarów tematycznych. 

 

Województwo łódzkie:

Vademecum Samorządowca województwo łódzkie

 

Wolontariat, aktywność społeczna:

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Przewodnik dla biznesu o wolontariacie pracowniczym

Budowanie pracowniczego wolontariatu kompetencji 

Wolontariat w sieci - przegląd dobrych praktyk zagranicznych

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach

 

Konsultacje społeczne:

Portal o metodach partycypacji obywatelskiej

Poradnik „Dobrych praktyk konsultacji społecznych”

Portal projektu "Decydujmy razem" - wypracowywanie polityk publicznych z udziałem mieszkańców w polskich gminach

Portal konsultacji aktów prawa krajowego i miejscowego "Mam zdanie"

Portal konsultacji polityk publicznych w regionach

Portal akcji "Masz głos, masz wybór"

 

Opracowania dotyczące ekonomii społecznej:

Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej

Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe – partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?

Wokół ekonomii społecznej 

 

Z obszaru CSR:

Publikacja „Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?

Raporty społeczne firm realizujących działania z obszaru csr i biorących udział w konkursie organizowanym przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz PricewaterhouseCoopers.

Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Doskonalenie  organizacji:

Poradnik: Profesjonalny menadżer NGO  

Poradnik POKL dla NGO

Profesjonalnie i skutecznie. Poradnik dla organizacji pozarządowych.

Podręcznik trenera ngo

Jak rozwijać młodych pracowników organizacji pozarządowych? Poradnik dla liderek i liderów III sektora.

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia i wyzwania.

Zarządzanie finansami w organizacji non - profit

Zrównoważony rozwój w organizacji pozarządowej - standardy raportowania

Wykorzystanie nowoczesnych technologii - chmury obliczeniowej (raport)

 

 

Inne:

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009. Raport z badań.

W kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny na poziomie lokalnym na podstawie badań przeprowadzonych w 32 polskich miastach Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej: wybrane problemy

Rekomendacje prawno-instytucjonalne dla zwiększania zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym

Wytrzymać dotację. Samorządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty finansowane z dotacji zewnętrznych

Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu.

Towarzystwo Edukacji Otwartej. Organizacje pozarządowe jako rynek pracy.

Outplacement - przewodnik dla organizacji pozarządowych

 

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl