Raporty o 3 sektorze w Łódzkiem

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zbiera dostępne informacje na temat liczebności      i rozmieszczenia organizacji pozarządowych z naszego regionu i upublicznia je do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do lektury!

 

Raport Dotacje 2012

Znajda w nim Państwo informacje na temat tego z jakich gmin i powiatów pochodziły organizacje, którym w 2012 zlecono realizację zadań publicznych w konkursach samorządu województwa.

Pobierz raport

 

Folder NGO w Łódzkiem (opracowania okresowo aktualizowane na podst danych Stow. Klon / Jawor) 

Znajdą w nim Państwo informacje o:

 1. liczbie poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych w naszym regionie, 
 2. liczbie organizacji w poszczególnych powiatach,
 3. geograficzną prezentację gdzie w naszym województwie występują poszczególne rodzaje organizacji,
 4. analizę powiatów pod względem występowania poszczególnych form prawnych organizacji pozarządowych.

 

Pobierz dane (raport ze stycznia 2013 roku).pdf

Pobierz raport (dane z końca grudnia 2011 roku) 

Pobierz raport (dane z końca listopada 2011 roku)

 

 

Folder NGO w Łódzkiem (opracowanie na podst. danych uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości).

Znajda w nim Państwo informacje o:

 1. liczbie poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych w naszym regionie, 
 2. dynamice przyrostu ilości organizacji w regionie

Pobierz raport (dane z konca 2012 roku) .pdf

Pobierz raport (dane ze stycznia 2012)

 

 

Folder 1% w Łódzkiem

Znajdą w nim Państwo informacje o:

 1. kwotach przekazanych przez podatników z województwa łódzkiego organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu i spoza województwa
 2. pierwszej trzydziestce organizacji, które wsparli nasi podatnicy
 3. popularności mechanizmu przekazywania 1% w poszczególnych powiatach województwa
 4. wysokości środków jakie przekazywali podatnicy uprawnionym organizacjom.  

za rok podatkowy 2011 (październik 2012)

za rok podatkowy 2010 (grudzień 2011)

 

Folder NGO w Łódzkiem

Wykaz jednostek ZHP w Łódzkim (zip)

 

Raport "Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011" (opracowanie MPiPS - projekt)

 1. Charakterystyka III sektora w Polsce (m.in. w podziale wojewódzkim) 
 2. Funkcjonowanie Ustawy o d.p.p.i o w.
 3. wolontariat w administracji publicznej
 4. OPP
 5. Instytucjonalizacja działalności pożytku publicznego
 6. PO- FIO
 7. PO KL
 8. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej

Projekt sprawozdania

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl