Użyczenie Sali

Użyczenia sali na organizację otwartych wydarzeń non - profit o charakterze regionalnym, wpisującym się w cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego możliwe są po zgłoszeniu takiej potrzeby do Kancelarii Marszałka.

Do dyspozycji są sala posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz sala radnych. W obu przypadkach możliwe jest korzystanie z zaplecza celem przygotowania cateringu. 

Salę można wykorzystywać w dni tygodnia pod warunkiem jej dostępności. Pierwszeństwo w wykorzystaniu sali mają wydarzenia objęte patronatem marszałka. Dostępność sal można sprawdzić kontaktując się z Referatem Współpracy.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl