Współpraca finansowa

Samorząd województwa przekazuje część swoich zadań do realizacji organizacjom pozarządowym udzielając na ich realizacje dotacji. Ten rodzaj współpracy może być prowadzony poprzez organizowanie otwartych konkursów ofert na realizacje określonych zadań, przekazywanie środków w trybie pozakonkursowym oraz za pomocą dotacji na realizację inicjatywy lokalnej. Wymienione tryby współpracy finansowej reguluje przede wszystkim Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z uwagi na rodzaj zadań zlecanych organizacjom samorząd województwa łódzkiego stosuje jako podstawowy sposób udzielania dotacji otwarte konkursy ofert. Tryb pozakonkursowy (art 19 a Ustawy) stosowany jest jedynie w przypadku nie rozdysponowania środków na zadania publiczne w trybie konkursowym.

Oferty w trybie pozakonkursowym należy składać na obowiązujących wzorach ministerialnych uwzględniając zasady odnośnie ich oceny obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim. 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl