Ogłoszenia o konkursach

Konkursy na zadania do realizacji w 2016 r:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku.
 
nabór ofert: do 29 stycznia 2016 r.
 
 
Data ogłoszenia: 17.12.2015

 

 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej na lata 2016 - 2017 poprzez:

  1. Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego, realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM)
  2. Rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym młodzieży niepełnosprawnej
  3. Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych
  4. Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III „Mały Mistrz”
  5. Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV- VI „Junior Sport” (wcześniejsza nazwa „MultiSport”)
  6. Program powszechnej nauki pływania ”Umiem Pływać”

nabór ofert do 4 stycznia 2016 roku

Pełna treść ogłoszenia w BIP

Data ogłoszenia: 9. grudnia 2015 roku

 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 r. poprzez:

  1. Organizację wojewódzkiego współzawodnictwa i szkolenia sportowego realizowanego w ramach sportu akademickiego dla środowiska młodzieży akademickiej województwa łódzkiego.
  2. Projekt „ Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego”,  dotyczący organizacji cyklu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, o zasięgu wojewódzkim w grach zespołowych i niektórych sportach indywidualnych  na obiektach typu orlik.
  3. Realizację projektu pn. „Łódzkie promuje bieganie”

nabór ofert: do 22 grudnia 2015 roku

Pełna treść ogłoszenia w BIP

Data ogłoszenia: 1. grudnia 2016 roku

 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez 3 priorytety:

1.   organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
2.   prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
3.   realizowanie programów edukacji regionalnej (przedszkolne, szkolne i pozaszkolne), autorskich ścieżek edukacyjnych, szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych do nauczycieli.

nabór ofert: do 29 grudnia 2015 roku

planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2016 roku

Pełna treść ogłoszenia w BIP

Data ogłoszenia: 25 listopada 2015 roku

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl