Wyniki konkursów

Najnowsze:


1) 28 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok oraz udzielono dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań wyłonionych w ramach konkursu.

Uchwałą Nr 863/16 z dnia 26 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił rozstrzygnięcie ww. konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

1. Rozstrzygnięcie konkursu

2. Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

 

2) Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą  Nr  621/16  z dnia 1 czerwca 2016  r.  rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2016 roku.

Wyniki konkursu

 

 

Konkursy zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i jednostki podległe na zadania publiczne realizowane w 2016 r.

Konkursy RCPS

Turystyka

Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego

Kultura fizyczna 3

Kultura fizyczna 2

Kultura fizyczna 1

 

 

Konkursy zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i jednostki podległe na zadania publiczne - zestawienie wyników konkursów

Dotacje udzielone w otwartych konkursach ofert w 2015 roku

Dotacje udzielone w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl